بازی بوخلوداش

موقع و محل بازی: زمین هموار و جائیکه قلوه سنگهای صاف و خوبی برای پرتاب موجود باشد

انتخاب افراد:  با قرعه کشی

شروع کننده بازی: با قرعه کشی (بطریق ((تر و خشک)) یا ((پر و پوچ)) کردن) شروع کننده بازی تعیین می شود.

 قانون بازی: هر دو گروه تعدادی سنگ دوسه کیلوئی که نماینده گوسفند و یک عدد سنگ بزرگتر که نماینده چوپان است در دو طرف میدان مینشانند،بطوری که سنگهای هر گروه روبروی هم به فاصله 20-30 متر باشد،سپس هر کدام از افراد تعدادی قلوه سنگ در دست گرفته منتظر می مانند.

گروه برنده در قرعه کشی باید بازی را شروع کنند.هر فرد فقط اجازه دارد با یک سنگ از محلی که چوپان قرار دارد،چوپان دشمن و گوسفندانش را نشانه گیری کند.چون باید اول چوپان زده شود، اگر سنگ به گوسفندان خورد و افتاد، آن را سرجایش می گذارند.

اگر فردی چوپان را زد دو سنگ جایزه دارد که بیندازد و اگر بعد از چوپان گوسفند را زد یک سنگ دیگر هم جایزه دارد. اگر سنگ نفر اول به خطا رفت، نفر دوم و سوم و .... ادامه می دهند.وقتیکه همه افراد هر کدام یک سنگ خود را انداختند، نوبت گروه دیگر است که به چوپان و گوسفندان گروه اول حمله کنند.

بعضی از جوانان به قدری در پزتاب سنگ مهارت دارند که در پرتاب اول چوپان و با جایزه های بعدی تعدادی از گوسفندان را قتل و عام میکنند و نوبت به دوستانش نمی رسد.برنده بار اول جایزه ندارد و میگویند ((کُپَگ یاغلاما)) ولی طبق معمول جای گروه ها عوض میشود و برندگان همه هورا کشیده و به گروه دیگر (( هو )) میزنند.اما بار دوم هر گروه برنده شد، هر فرد سوار فرد دیگری از گروه بازنده می شوند و مسافت بین دو چوپان را طی میکنند.

این بازی نیاز به دقت عمل در پرتاب سنگ و قدرت نشانه گیری دارد و ضمناً تمرین زیاد لازم است تا بتوان در فاصله 30 متری هدف گیری نمود.

بازی بوخلوداش هدف گیری خوب لازم دارد

طرح بازی بوخلوداشادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی

بازی جیز

تعداد بازیکنان: دو گروه مساوی با هر تعدادی ممکن است این بازی اجرا شود.

انتخاب افراد: بطریق قرعه کشی و شروع کننده بازی هم با قرعه معین می شود.

وسائل مورد نیاز: دو چوبدست محکم و یک سنگ گرد و کوچک به اندازه گردو بنام ((جیز))

جیز یک بازی گروهی است ولی برد و باخت آن بدست دو نفر بازیکن اصلی می باشد.

قانون بازی: گروه برنده در قرعه کشی یک نفر را برای زدن جیز تعیین می کند.معمولا رئیس گروه یا اگر فرد قوی تری در میان آنها باشد وی را انتخاب می نمایند.زیرا این فرد باید طوری ضربه به جیز بزند که مسافت زیادی را بپیماید.

گروه دوم هم بازیکنی را که مهارت دارد برای محافظت جیز انتخاب میکند که با یک چوبدست محکم جلوی ضربه رقیب را بگیرد، این دو نفر نماینده گروه ها هستند.

نفر اول که باید ضربه به جیز بزند،چوبدست رقیب مانع است،بایستی با بکار بردن حیله ای چوب را جابجا کرده و ضربه اش را بزند.رقیب سعی میکند ضربه دشمن به جای برخورد با جیز به چوبدستی اصابت کند و جیز حرکت نکند.

اگر بازیکن توانست با یک ضربه جیز را فراری دهد و مسافتی را بپیماید، آنوقت همه افراد گروهش باید سوار افراد گروه دیگر شده و تا مسافتی که سنگ ((جیز)) رفته است سواری کنند.اما اگر چوب به سنگ برخورد نکرد، نوبت نماینده گروه دیگر است.رؤسای حریف و ماهر همیشه سعی میکنند افرادشان سوار شوند، نه سواری دهند.

بازی جیز احتیاج به ضربه های محکم داردادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی

بازی کیش شلاقه(دُرنا بازی)

وقت بازی:بعد از بارندگی های بهاره که زمین نرم و عاری از گرد و خاک است بازی می کنند.

تعداد بازیکنان:دو گروه مساوی با هر تعداد که حاضر باشند.

انتخاب افراد: بصورت قرعه کشی و شروع کننده بازی هم با قرعه کشی(بطریق تر و خشک کردن)انتخاب می شوند.

زمین بازی: محل هموار و صافی که در آن دایره ای به قطر تقریبی 10 متر و روی محیط این دایره گودالهای کوچکی به تعداد افراد یک گروه به فاصله مساوی کنده شده و توی هر گودال شلاقی گذاشته و روی آن یک نفر محافظ نشسته است.

قانون بازی: گروه حمله کننده که سعی میکنند شلاق را از محافظان بگیرنند، پی در پی حمله میکنند، ولی باید احتیاط کنند وارد دایره نشوند زیرا اگر داخل دایره ضربه ببیند بازی را باخته اند و باید همه افراد آن گروه،جای گروه اول را بگیرند.پس برای بردن شلاق باید محافظ را با نوعی حیله از شلاق دور کرده و رفقای دیگرش دستبرد بزنند،اگر شلاق گرفته شد یا رفیقشان به اسارت درآمد بازی را باخته اند.

مسئله مهم اینست که اگر شلاق به دست دشمن افتاد با آن شلاق میتوانند هر کدام از محافظان را شلاق بزنند و محافظان هم از ترس اینکه شلاق دوم و سوم هم به دست دشمن نیفتد، تحمل کتک را میکنند ولی شلاق خود را از دست نمی دهند.این بازی یک حمله جسورانه و مهارت لازم داشته و ضمناً افراد ترسو در میدان شکست می خورند.

تهور و جسارت شرط بازی كیش شلاق استادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی

بازی بُرج

تعداد بازیکنان: 10-12 نفر

انتخاب افراد: بطریق قرعه کشی توسط دو نفر رئیس

محل بازی: زمین هموار و صاف که خاک آلود نباشد.

طریق بازی: گروه بازنده در قرعه کشی مسئول ساختن بُرج می باشند ، و گروه دیگر که برنده شده اند باید به برج حمله کنند.این بازی یاد آور برج گیری در جنگهای گذشته بوده است.

برج سازان با قفل کردن دستها در گردن یکدیگر به شکل دایره برجی می سازند و شلاقی را که 2متر طول دارد، یکطرفش را رئیس و طرف دیگرش را برج سازان  او بدست می گیرند.

گروه برنده برای حمله و سوار شدن به برج حرکت می کنند.رئیس باید بدون اینکه شلاق را از دست بدهد با لگد،حمله کنندگان را دور کند و در دایره ای به شعاع 3متر اطراف برج دائم در تکاپو و فعالیت باشد،تا کسی از گروه رقیب سوار برج نشود زیرا افرادش زیر بار خواهند ماند.

حمله کنندگان باید بدانند اگر لگد رئیس به آنان اصابت نمود،بازی به ضرر آنهاست و باید به جای گروه اول مسئول ساختن برج شوند،این بازی دارای فعالیت زیاد است و احتیاج به هوش و دقت دارد که بتوانند رئیس را در قسمتی از زمین سرگرم کرده و از طرف دیگر با سرعت خود را بالای برج برسانند.مادام که کسی لگد نخورده است ، برج سواران بر دوش بچه های دیگر نشسته و شادی می کنند.

بُرجگیری یکی از بازیهای پرجنب و جوش قشقائیادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی

بازی لِیلی

تعداد بازیکنان: نامشخص است و هر چند نفر می توانند در بازی شرکت کنند.

محل بازی: جائیکه زمین هموار بوده و خاک آلود نباشد. معمولا در چمنزارها یا در فصل بهار بعد از بارندگی ها این بازی اجرا می شود.

انتخاب افراد: بطریق قرعه کشی

طریقه بازی: دایره ای به شعاع 5 متری رو ی زمین مشخص می نمایند ، معمولا مرز دایره را با خاکستر اجاقها تأیین می کنند.سپس افراد بازنده در قرعه کشی، وارد دایره می شوند.

افراد گروه دیگر که حمله کنندگان هستند یکی یکی از کنار زمین با حرکت لِیلی(یکپا) به سرعت به گروه درون دایره حمله ور می شوند. به هر کس که توانند ضربه زنند یا وی را فراری داده و از خط خارج نمایند، باید دایره را ترک کند. فرد حمله کننده هم نباید پایش به زمین بیاید ، وقتی نفر اول خسته شد نفر دوم و سوم و ....

افراد درون دایره هم باید سعی کنند خارج نشوند، چون تعدادشان کم شده و نیروی تازه نفس آنها را شکست خواهد داد.وقتی همه افراد درون دایره شکست خوردند ، بازی با امتیاز گروه دیگر شروع می شود.

فعالیت،زد و خورد،دویدن،احتیاط کردن، از خصوصیات این بازی است و تقریبا جنبه حمله های جنگی را دارد.

(لِیلی از بازیهای پرتحرک ایل است)ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic