تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیاز دیگر ویژگی های زبان ترکی

 ü      زبان ترکی از طرف زبان شناسان به عنوان سومین زبان قانون مند و توان مند دنیا شناخته شده است و حتی یکی از تورکولوژهای به نام، زبان ترکی را اعجاز غیر بشری معرفی کرده است.

          زبان ترکی حدود 24000 فعل دارد که در فارسی بیش از 5000 نمی باشد.

ü      حدود 1650 لغت ترکی در ایران شناخته شده است که برای آنها لغات مستقلی در فارسی نیست مانند یایخالاماق، یوبانماق، یودورتماق و...

ü      چند هزار لغت با ریشه ی ترکی در زبان فارسی موجود است که از این لغات بیش از 600 لغت جزء کلمات مصطلح و روزمره است.مانند آقا، خانم، سراغ، بشقاب، قابلمه، دولمه، سنجاق، اتاق، من، تخم، دوقلو، باتلاق، اجاق، آچار، اردک، آرزو، دگمه، تشک، سرمه، فشنگ، توپ، تپانچه، قاچاق، گمرگ، اتو، آذوقه، اردو، سوغات، اوستا، الک، النگو، آماج، ایل، بیزار، تپه، چکش، چماق، چوپان، چنگال، چپاول، چادر، باجه، بشگه، بقچه، چروک،...

 ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی