تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیمشخصات زبان ترکی

زبانهای اورال – آلتاییک مانند ترکی با مشخصات زیر از زبانهای هند و اروپایی نظیر زبان فارسی متمایز می شوند.

1- در بین صداهای کلمات هم آهنگی اصوات موجود است.

2- در این زبان جنس و حرف تعریف موجود نیست

3- صرف به وسیله ی اضافه کردن پسوند انجام می شود ( آپار+دیم ، آپار + دین ، ... )

4- در صرف اسامی پسوند ملکی به کار می رود ( آپار + دیغیم ) و در زبان ترکان قشقایی ( آپار + دیگیم )

5- اشکال افعال غنی و متنوع است

6- حرف جر بعد از کلمه می آید (ائودن= از خانه )

7- صفات قبل از اسماء می آیند ( گوزل قیز )

8- بعد از اعداد علامت جمع به کار نمی رود

9- مقایسه با مفعول منه انجام می گیرد ( من دن = او جا )

10- برای فعل معین به جای داشتن از فعل بودن ( ایمک ) استفاده می شود

11- پسوند سؤال موجود است ( گلدین می؟ )

12- به جای حرف ربط از اشکال فعل استفاده می شود ( گئتدییم یئر = جایی که رفتم – که به اشتباه بعضأ می گوییم او یئر که گئتدیم)ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی