تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیقاشقایی شعری

 

اوزاق یول کیتابی 

(قشقایی شعری توپلوسو) 

                         منتشر  اولدو

جیلد طرحی: مهیار علیزاده (آیخان)

اؤن سؤز: استاد اسداله مردانی رحیمی

انتشارات نوید اسلام قم

 

 ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی