تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیکتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی

این کتاب در باره : پیشینه تاریخی ایل قشقایی- موقعیت جغرافیایی – زبان و فرهنگ مردم قشقایی – کوچ نشینی و زندگی در ایل – اقتصاد و دست بافت های مردم ایل – سازمان سیاسی – اجتماعی – تاریخ سیاسی از دوران صفویه تا پهلوی – اسکان عشایر قشقایی و شاعران ترک و غزلسرایان قشقایی می باشد.

برای تهیه آن می‌توانید با شماره تلفن های 2245401- 0711 و تلفن 09171118580 تماس بگیرند. در هرنقطه از ایران که باشید برایتان ارسال می‌شود.
نشانی شیراز، خیابان پیروزی (نمازی سابق). جنب بانک تجارت.

انتشارات قشقایی    t_jamshid@yahoo.com

www.shiraznashr.blogfa.comادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی