تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیبازی بوخلوداش

موقع و محل بازی: زمین هموار و جائیکه قلوه سنگهای صاف و خوبی برای پرتاب موجود باشد

انتخاب افراد:  با قرعه کشی

شروع کننده بازی: با قرعه کشی (بطریق ((تر و خشک)) یا ((پر و پوچ)) کردن) شروع کننده بازی تعیین می شود.

 قانون بازی: هر دو گروه تعدادی سنگ دوسه کیلوئی که نماینده گوسفند و یک عدد سنگ بزرگتر که نماینده چوپان است در دو طرف میدان مینشانند،بطوری که سنگهای هر گروه روبروی هم به فاصله 20-30 متر باشد،سپس هر کدام از افراد تعدادی قلوه سنگ در دست گرفته منتظر می مانند.

گروه برنده در قرعه کشی باید بازی را شروع کنند.هر فرد فقط اجازه دارد با یک سنگ از محلی که چوپان قرار دارد،چوپان دشمن و گوسفندانش را نشانه گیری کند.چون باید اول چوپان زده شود، اگر سنگ به گوسفندان خورد و افتاد، آن را سرجایش می گذارند.

اگر فردی چوپان را زد دو سنگ جایزه دارد که بیندازد و اگر بعد از چوپان گوسفند را زد یک سنگ دیگر هم جایزه دارد. اگر سنگ نفر اول به خطا رفت، نفر دوم و سوم و .... ادامه می دهند.وقتیکه همه افراد هر کدام یک سنگ خود را انداختند، نوبت گروه دیگر است که به چوپان و گوسفندان گروه اول حمله کنند.

بعضی از جوانان به قدری در پزتاب سنگ مهارت دارند که در پرتاب اول چوپان و با جایزه های بعدی تعدادی از گوسفندان را قتل و عام میکنند و نوبت به دوستانش نمی رسد.برنده بار اول جایزه ندارد و میگویند ((کُپَگ یاغلاما)) ولی طبق معمول جای گروه ها عوض میشود و برندگان همه هورا کشیده و به گروه دیگر (( هو )) میزنند.اما بار دوم هر گروه برنده شد، هر فرد سوار فرد دیگری از گروه بازنده می شوند و مسافت بین دو چوپان را طی میکنند.

این بازی نیاز به دقت عمل در پرتاب سنگ و قدرت نشانه گیری دارد و ضمناً تمرین زیاد لازم است تا بتوان در فاصله 30 متری هدف گیری نمود.

بازی بوخلوداش هدف گیری خوب لازم دارد

طرح بازی بوخلوداشادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی