تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیبازی کیش شلاقه(دُرنا بازی)

وقت بازی:بعد از بارندگی های بهاره که زمین نرم و عاری از گرد و خاک است بازی می کنند.

تعداد بازیکنان:دو گروه مساوی با هر تعداد که حاضر باشند.

انتخاب افراد: بصورت قرعه کشی و شروع کننده بازی هم با قرعه کشی(بطریق تر و خشک کردن)انتخاب می شوند.

زمین بازی: محل هموار و صافی که در آن دایره ای به قطر تقریبی 10 متر و روی محیط این دایره گودالهای کوچکی به تعداد افراد یک گروه به فاصله مساوی کنده شده و توی هر گودال شلاقی گذاشته و روی آن یک نفر محافظ نشسته است.

قانون بازی: گروه حمله کننده که سعی میکنند شلاق را از محافظان بگیرنند، پی در پی حمله میکنند، ولی باید احتیاط کنند وارد دایره نشوند زیرا اگر داخل دایره ضربه ببیند بازی را باخته اند و باید همه افراد آن گروه،جای گروه اول را بگیرند.پس برای بردن شلاق باید محافظ را با نوعی حیله از شلاق دور کرده و رفقای دیگرش دستبرد بزنند،اگر شلاق گرفته شد یا رفیقشان به اسارت درآمد بازی را باخته اند.

مسئله مهم اینست که اگر شلاق به دست دشمن افتاد با آن شلاق میتوانند هر کدام از محافظان را شلاق بزنند و محافظان هم از ترس اینکه شلاق دوم و سوم هم به دست دشمن نیفتد، تحمل کتک را میکنند ولی شلاق خود را از دست نمی دهند.این بازی یک حمله جسورانه و مهارت لازم داشته و ضمناً افراد ترسو در میدان شکست می خورند.

تهور و جسارت شرط بازی كیش شلاق استادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی