تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیبازی شوتولو

وقت بازی: هنگام شب بخصوص شبهایی که مهتابی نبوده و تاریکی مطلق باشد.

تعداد بازیکنان: مشخص نیست هرچه تعداد بیشتر باشد،بازی هیجان انگیزتر است.

انتخاب افراد: به طریق قرعه بوده و به دو گروه مساوی تقسیم می شوند.

قانون بازی: گروه برنده قرعه، یک چوبدستی معمولی که همه افراد آن را دیده و شناخته اند،به دست یکی از قویترین بازیکنان خود می دهند و به گروه دیگر دستور می دهند همه چشمها را بسته و صورت خود را برگردانند،فرد چوب بدست با شدت چوب را به طرفی دلخواه پرتاب می کند. برای اینکه گروه مخالف ندانند چوب به کدام سمت رفته و صدای افتادنش را نشنوند، دوستانش هیاهو به راه می اندازند.سپس هر دو گروه به دنبال چوب می گردند تا در تاریک شب آن را پیدا کنند.معمولا کسی که چوب را پرتاب کرده محل افتادن چوب را می داند و باید برای گم کردن ردپا، اول به طرفی دیگر رود و مخالفان را هم که سعی می کنند وی را تعقیب نمایند به طرفی دیگر بکشاند.

اگر کسی چوب را پیدا کرد باید سعی کند دیگران(مخالفان) آن را نبینند،زیرا از وی می گیرند،برای اینکار وقتی اطراف را خلوت دید چوب را برداشته زیر بغل پنهان می کند و بدون جلب توجه دیگران پا به فرار می گذارد تا به محل پرتاب ( دَکِه ) برسد.

کسی که چوب را پیدا کرده و سالم به مقصد رسانده باید پرتاب کند. این بازی سرعت دویدن،مهارت،تیزهوشی،قدرت بینایی و فوت و فن فرار از دشمن را لازم دارد. گاهی تا چندین نوبت یک گروه برنده می شوند و امتیاز می آورند.ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی