تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائییاغار بولوت

سلام.این هم یک کتاب شعر ترکی که به نظر خودم بسیار زیباست.

یاغار بولوت

نویسنده: محسن رجایی

شعر ترکی-فارسی

انتشارات قشقاییادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی