تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائییکمین سالگرد استاد بزرگ محمد بهمن بیگی

تا تو بودی رایحه دل انگیز بهارنارنج های نوشکفته و نسترن های سرخ و سپید بدرقه راهمان بود. تا تو بودی در چنین ایامی دامن طبیعت ایل، به برکت چادرهای سفید مدارس، رنگ و جلا و لطف و صفایی دیگر داشت. تا تو بودی پابرهنگان و دردمندان قبیله ما را غم نان و بیم جان نبود. .... در بهار امسال نیز کوه ها سبز پوش، رودخانه ها پرآب، چشمه سارها جوشان، کودکان پر جنب و جوش، مزارع سرسبز، روزمعلم در راه و بساط عیش و شادمانی طبیعت مهیا و برقرار است. اما هزاران آه و اندوه و افسوس که در این بهار دل انگیز و بی بدیل، تنها جای باصفای تو خالی است.

 ادامه مطلب
نویسنده: مرضیه عربی