تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیبهار نو

رسم است که به وقت پایان سال، سراغ از دست رفتگان برویم و یادی از آنها زنده کنیم.در بهار 1390، عزیزی در بین ما نیست که هنوز باور نبودنش به روح و قلبمان حاکم نشده است... ما در سال گذشته ابرمردی را از دست دادیم که در مدت سی سال چنان انقلابی در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان عشایر به وجود آورد که نامش در جهان به " مدیرکل افسانه ای " مشهور شد و نشان افتخار یونسکو را از آن خود ساخت.

روحش شاد و یادش گرامی استاد بهمن بیگی  

بهار نو را به تمامی عزیزان تبریک می گوییمادامه مطلب
نویسنده: مرضیه عربی