تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیعشق

قشقایی سن،سن منیم هویتیم.شأن و شهرتیم
آدین منیم ائز آدیمدیر،سن سیز منیم نه قیمتیم
قشقایی،قشقایی ساغ اول سن قشقایی

قشقایی منیم عشقیم منیم آنام ، منیم آتام
بیز ایکیمیز بیر توپراغیق منده سنین بیر پارچانام
قشقایی ،قشقایی ، ساغ اول سن قشقاییادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی